Polityka prywatności

RODO:
W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. na naszym portalu obowiązuje zaktualizowana Polityka Prywatności.

Polityka prywatności

Dane osobowe na stronie www.salon-demi.pl oraz w Salonie Mody Ślubnej DEMI

Danymi osobowymi są informacje, które dają możliwość identyfikacji osoby fizycznej. Dane osobowe w ramach Salon Mody Ślubnej Demi i strony www.salon-demi.pl, są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy użytkownik portalu może dobrowolnie udostępnić własne dane osobowe w ramach usługi “newsletter”, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do korzystania z usługi. Dane osobowe podawane w celu korzystania z usługi newsletter są wykorzystywane tylko w celu utrzymywania kontaktów z użytkownikiem w celu wykonania usługi. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą i w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Piotr Szymanek DEMI, z siedzibą w Lublinie, 20-602 Lublin, ul. Grażyny 21/29

NIP: 712-2308576, REGON: 060040808

Informacje dla osoby, której dane są przetwarzane

W ramach strony www oraz usług Salonu Mody Ślubnej DEMI użytkownik w każdej chwili ma prawo do  uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych przekazanych administratorowi.

Usunięcie adresu poczty elektronicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi” newsletter”. Rezygnacja z usługi “newsletter” odbywa się poprzez zaznaczenie opcji “zrezygnuj z newslettera” znajdującej się na końcu każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma również możliwość wglądu do nich, poprawienia lub usunięcia poprzez wiadomość wysłaną na adres: salon@salon-demi.pl

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek salon@salon-demi.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniane w ramach portalu salon-demi.pl nie są w żaden sposób przekazywane podmiotom trzecim (sprzedawane ani użyczane).

Administrator strony www.salon-demi.pl może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie innych danych użytkowników strony www.salon-demi.pl

Na stronie www.salon-demi.pl  zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Mogą one być wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją strony www.

 Pliki Cookies

Strona www.salon-demi.pl automatycznie nie zbiera danych z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies-„ciasteczka” są danymi informatycznymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym portalu tj. komputer, komórka lub inne urządzenia umożliwiające dostęp do portalu. Pliki cookies są stosowane by dostosować informacje do preferencji użytkownika, dostosować treści reklamowe do użytkownika, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. W ramach strony www. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 

  • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na stronie stosowane są następujące rodzaje:

 

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.